Hakkımızda

   
Hakkımızda

Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ve özellikle kültürel farklılıkların yol açtığı güçlüklerin giderilmesinde sizlere yardımcı olmak istiyoruz.
 

Japonya ile ilişkilerimizin bugüne kadar oldukça sınırlı kaldığı inkar edilemez. Bunun bir nedeni iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık ise, en az onun kadar önemli bir başka nedeni de aramızdaki kültürel farklılıklardır. “Japon ve Türk kültürlerinin birbirine benzediği” şeklindeki görüş, az sayıdaki biçimsel benzerlikler dışında doğru değildir. Doğru değildir, çünkü her iki ulusun tarihlerinin derinliklerinde çok ciddi kültürel farklılıklar yatıyor. Bu farklılıklar sofra alışkanlıklarından, satılan ürünlerdeki renk kombinasyonlarına, toplumsal kurallara hangi nedenlerle nasıl ve ne ölçüde uyulduğundan, gençlerin giyim şekline, trafiğin nasıl işlediğinden, bankacılık sistemine, sinema anlayışından, aile içi ilişkilere kadar çok geniş bir alana yayılıyor.

Çok daha iyi tanıdığımız Avrupalılar ve onların uzantısı sayılan Amerikalılar dahi Japon kültürünü anlamakta güçlük çekiyorlar. Japonlarla kurdukları ilişkilerde onlara özel davranış biçimleri ve stratejiler geliştirmek zorunda kalıyorlar.

Bizim de, Japonlar ile her iki tarafın birbirini daha iyi anlamasını sağlayacak şekilde ilişkiler kurmamız gerekiyor. Alışageldiğimiz ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri Japonlara yansıtırsak, ne bizim onlarla ne de onların bizimle ilişkileri arzu ettiğimiz düzeye yükselecektir.

Bu anlayışla hareket eden Toruko Trade, iki ülke arasındaki farklılıklardan kaynaklanan engellerin aşılması için sizlere yardımcı olmaya ve sizlerle beraber çalışmaya hazırdır.


 

Japonya, Japonca, Japon, Dış Ticaret, Tekstil, İhracat, TerJaponya, Japonca, Japon, Dış Ticaret, Tekstil, İhracat, Tercüme, Pazar, Fuar, Tokyo, Danışmanlık, İthalat, Tercüman, Tokyo,Ticaretcüme, Pazar, Fuar, Tokyo, Danışmanlık, İthalat, Tercüman, Tokyo,Ticaret
 
 
Ana Sayfa |  Tercüme Hizmetleri |  Kaynak Tarama |  Japonya Pazarı |  Referanslarımız |  Hakkımızda |  İletişim |  Japanese

Telif Hakları © 2007 TORUKO TRADE